Kim Rusholt

HD(R) & HD(O)

Økonomi, Regnskab og Skat for projektorienterede vidensvirksomheder