Kim Rusholt

HD(R) & HD(O)

Regnskab, Rådgivning og Review
for projektorienterede vidensvirksomheder